ایده های ناب معلمی

ایده های ناب معلمی

۱- نخستین کار معلم در کلاس آن است که با دانش آموزان رابطه برقرار کند وسپس تعلیم و تربیت او آغاز می شود.

 

اول ارتباط بعد آموزش . اول حوزه ی قلب بعد حوزه ی مغز

۲- برقراری رابطه ی انسانی با دانش آموز ، ضروری ترین و حیاتی ترین مرحله ی تعلیم و تربیت به شمار می آید.

در مورد ایجاد ارتباط مناسب می تونید به تاپیک اصول روابط حسنه با کودک مراجعه کنید

۳- توصیه می شود برخی از خطاهای دانش آموزان را نادیده بگیرید و در صورت لزوم به طور محرمانه ، صمیمانه ، با محبت و به طور غیر مستقیم خطاهای او را به او متذکر شوید.

در مسیر تعلیم و تربیت گاهی کور بودن ، کر بودن ولال بودن بهتر است.

۴- یادتان باشد که بازی نیاز کودکان است و کودک با بازی کردن ، رشد می کند ، بزرگ می شود و احساس بودن می کند . اگر او را از بازی و بازی کردن منع کنید ، او را از زنده بودن ، زندگی کردن ، رشد کردن و یاد گیری محروم کرده اید.

هنر تلفیق بازی با مطالب آموختنی را باید فرابگیریم.

/ 0 نظر / 33 بازدید