ظرافت‌های معلمی

ظرافت‌های معلمی

 

 

انتخاب عنوان ظرافت‌های معلمی به خاطر این است که معلمان در رویارویی با مسائل و موقعیت‌های مختلفی که در کلاس درس پیش می‌آید، ده‌ها برخورد می‌توانند داشته باشند؛ اما چون برخی از آنان قابل تایید است و بیشترین اثر روانی مثبت را بر فراگیران دارد، این برخوردها را «ظرافت» نام نهاده‌اند.

 

 

ویژگی های معلم

 

موقعیت و شرایط کلاس، سطح اطلاعات و معلومات فراگیران و میزان علاقه و رغبت آنان، از عوامل تعیین‌کننده برای تصمیم‌گیری‌های معلم است. تجربه، ابتکار و خلاقیت معلم نیز عامل مهمی است که در برخورد با مسائل و مشکلات کلاس، سهم به‌سزایی دارد. بنابر این ظرافت‌ها می‌توانند با توجه به عوامل مذکور، انعطاف‌پذیر باشند.

 

این ظرافت‌ها برای معلمان، جنبه پیشنهادی دارند:

* معلم خوب، هم «راه» نمایی می‌کند، هم «چاه» نمایی.

* صدا و سیمای یک معلم خوب، بیش از تمامی برنامه‌های صدا و سیما، انسان‌ساز است.

* کلاس درس، محلی است که در آن، رفتار معلم، ضربدر تعداد فراگیران می‌شود.

* معلمینی به «تنبیه» معتقدند که آگاه نیستند با رفتار مثبتشان، فراگیران را «متنبه» می‌کنند.

* معلمی که تدبیر دارد، تنبیه ندارد.

* معلم خوب، اشتباهات خود را پیرایش می‌کند، نه آرایش.

* معلم خوب، وقتی فراگیرانش حرف‌هایش را نمی‌پذیرند، ترجیح می‌دهد تحمل کند، ولی حرف‌هایش را تحمیل نمی‌کند.

* عاطفه، نقطه‌ی عطف معلمی است.

* معلم خوب، با تشویق معلمی می‌کند، نه با تنبیه.

* معلم خوب کسی است که در بین فراگیرانش بد نمی‌شناسد.

کلاس درس، محلی است که در آن، رفتار معلم، ضربدر تعداد فراگیران می‌شود.

 

*معلم شدن چه آسان، معلمی کردن چه دشوار.

 

* معلم خوب کسی است که شب‌های مطالعه را به روزهای تدریس متصل کند.

* معلم خوب کسی است که علاوه بر «درس دادن»، دنبال «درس گرفتن» نیز باشد.

* معلم خوب، شریک تمام زندگی ماست.

* تمامی تدریس و یادگیری، در هنر سوال کردن نهفته است.

معلمینی به «تنبیه» معتقدند که آگاه نیستند با رفتار مثبتشان، فراگیران را «متنبه» می‌کنند.

 

*معلم خوب کسی است که به فراگیرانش، یکجا، هم درس معاد می‌دهد و هم درس معاش.

 

* چه بسا سکوت، رساتر از بیان باشد.

* معلم خوب، هیچ‌گاه خود را از تغذیه فکری (مطالعه کردن) بی‌نیاز نمی‌داند.

* جمع هر کلاس درس، وقتی مثبت است، که معلم آن، منهای منیت باشد.

* کلاس هر معلم، پل صراط اوست.

* الگو ماندن، سخت‌تر از الگو شدن است.

/ 1 نظر / 67 بازدید
م.د.

ودرپایان بایدگفت:معلم خوب کسی است که اموزش رافرایندی بدانددرجهت معرفی قابلیت های دانش اموزبه اوتامنحصربه فردبودن خودرادریابد.