نوشیدنی خطرناک برای روزه دار

کارشناس تغذیه توصیه کرد: روزه داران هنگام افطار از نوشیدن مایعات سرد به طور جدی خودداری کنند، زیرا خطرات وحشتناکی در پی دارد.

 روزه داران از مایعات گرم و سرد برای باز کردن روزه استفاده نکنند و سعی کنند از مایعات ولرم و خرما برای باز کردن افطار میل کنند، زیرا مایعات خیلی گرم  یا خیلی سرد منجر به بیماری گوارشی می شود.

/ 0 نظر / 21 بازدید