برای یوسف شدن ...
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

بـــرای یـوسف شدن بایــد

قِیـــد زُلیخـاهــا را زد ...

عـزیــــز خــــدا شُـدن بـهـــا دارد!


/ 5 نظر / 21 بازدید

سلام یارمهربان وبلاگت بوی معرفت میده نوشته هات کاربردی وجالبه ومیشه گفت تاییدهمه ی نظرات که نمایش میدی نشان ازصداقتی است که تووجودت هست! پس باش تاباشیم به کوری چشم اونایی نمیتونن ببینن.

مردا خیلی دلشون بخواد عشقی مثل زلیخا داشته باشن چون موندن پای عشقی که مدام تورا پس میزنه مردونگی میخواد ویوسف لایق این عشق بود .بله علی اقا....

عمرا بتونی اگه بتونی حتما بهت تبریک میگم

زلیخا زیباتر از یوسف کنارش نداشت برا همین رفت سراغ یوسف وقتی فرشته ای زیباتراز یوسف کنارمون هست وفقط بهخاطر زیباییش باهاش ازدواج کرده باشی بی انصافیه مثل ادمای کور نبینیش وجای دیگه دنبالش بگردی

ونبایدازیادبردکه عشق یوسف زلیخارابه معبودیگانه اش رساند. پس عشق میتواندپاک باشد.د. مرسی مهربون