/ 1 نظر / 29 بازدید
م.د.

به قول شکسپیر:برای بچه هامون بادکنک بخریم چون بازی باان بهش یادمیده که بایدبزرگ باشه اماسبک. یادمیده چیزای دوست داشتنی میتونن توی یک لحظه بدون هیچ دلیل ومقصری ازبین برن پس نبایدزیادبهشون وابسته شد. ونیزیادش میده که وقتی چیزی رودوست داره نبایداونقدربهش نزدیک بشه وبهش فشاربیاره چون ممکنه برای همیشه ازدستش بده! 173وابراهیم همان بزرگ باگذشت بود.سلام مهربان.عیدگذشت مبارک.